logotyp
Login

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Přijmeme učitele/učitelku:
- 1. STUPEŇ - celý úvazek

Životopisy posílejte e-mailem na adresu: reditelka@zsmshornijiretin.cz
Vážení rodiče, milí žáci
od 10.5.2021 dochází k částečnému znovuotevření škol pro žáky 1. i 2. stupně, a to rotačním způsobem pro oba stupně (týden doma/týden ve škole).
Docházka 1. stupně a nastavení výuky zůstává beze změn. Přidávají se žáci 2. stupně.
• od 10.5. do 14.5. a dále každý lichý týden bude prezenčně (ve škole) výuka pro 1. třídu, 4.
třídu, 5. třídu, 6. třídu a 8. třídu
• od 17.5. do 21.5. a dále každý sudý týden bude prezenčně (ve škole) výuka pro 2. třídu, 3.
třídu, 7. třídu a 9. třídu
• rozvrh pro online vyučování zůstává neměnný, rozvrh pro prezenční vyučování je platný dle
eŽK EduPage
• rozpis příchodů a odchodů naleznete v příloze na EduPage, žádáme o přesné dodržování časů
• tzv. samotestování žáků bude probíhat na 1. stupni 1x týdně (pondělí) a na 2. stupni 2x týdně
(pondělí a čtvrtek) či po příchodu žáka jiný den
• v případě pozitivity z antigenního testu se postupuje dle Přehledu návazných postupů, který
máte v příloze a dále postupuje podle metodiky MŠMT a pokynů MZd
• povinné testování se nevztahuje na žáky, kteří byli pozitivně testováni PCR testem v
předcházejících 90 dnech (měli onemocnění COVID 19) a toto doloží škole (potvrzení od
lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě)
• v případě zájmu o školní jídelnu je nutné si obědy přihlásit v ŠJ
• školní jídelna bude otevřena i pro žáky, kteří jsou na distanční výuce (je nutné oběd přihlásit a
vyzvednout od 13:00 do 13:15 do jídlonosičů)
• výuka Tv může dle opatření a pokynů od MŠMT probíhat venku
• složení skupin je neměnné (platí i pro ŠD)
• žáci zůstávají ve svých kmenových třídách
• škola zajišťuje veškerá hygienická a epidemiologická opatření
• žák musí mít k dispozici min. 2 roušky/respirátory a sáček na uložení použité roušky (roušky,
které odpovídají aktuálním platným mimořádným opatřením MZd, NE – šité, improvizované
roušky, šály, šátky apod.)
• žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla (3 R – rouška/respirátor, ruce,
rozestupy)
• při podezření na možné příznaky COVID-19 nesmí žák vstoupit do školy, pokud žák vykazuje
některý z možných příznaků během pobytu ve škole, bude ihned kontaktován zákonný
zástupce s povinností okamžitého vyzvednutí žáka – žádáme všechny zákonné zástupce, aby
aktualizovali kontaktní údaje (nahlásit TU)

V případě, že Vaše dítě nebude docházet na prezenční výuku, informujte o tom třídního učitele.

Děkujeme za spolupráci.

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

A JE TO TADY!

Naše škola pořádá příměstský  letní tábor. Kdo má zájem, hlaste se, počet dětí je omezený. Na tábory se musí hlásit jen žáci naší školy z 1. stupně.

 

Přihlášku je potřeba vytisknout a potvrzenou a podepsanou odevzdat paní Švecové.  Přihláška je dostupná v příloze. Tištěná verze k vyzvednutí  ve škole.

Přihlašování na PT je možné nejpozději 5 dní před konáním daného dne PT (v případě volné kapacity).

Děti jsou přijímány do naplnění maximálního počtu 20 dětí pro skupinu PT.

Protože se jedná o dotovaný příměstský tábor, je nutné splnit podmínku dotace a to potvrzením o postavení pečující osoby na trhu práce:

- potvrzení musí odevzdat oba zák. zástupci (pokud druhý rodič nežije ve společné domácnosti, nedokládá)

- lze podpořit tyto osoby:

  • zaměstnanci (DPP, DPČ, PS) - doba trvání prac. poměru musí pokrýt celou dobu pořádání PT, potvrdí zaměstnavatel (formulář A)
  • OSVČ - potvrzuje ČSSZ, je nutné ho donést zpětně, aby pokrylo dobu účasti na PT (ČSSZ nedokáže potvrdit dopředu), většinou dá ČSSZ vlastní potvrzení, je to ok (formulář)
  • studenti, rekvalifikující se - potvrdí škola / ÚP (formulář B)
  • nezaměstnaní - musí být evidováni jako uchazeči o zaměstnání - potvrdí ÚP, opět musí být potvrzeno zpětně (formulář C)
  • lze vykázat i matky na MD/RD, pokud mají trvající pracovní vztah

nelze podpořit: invalidní důchodce a starobní důchodce, pokud nemají vazbu na trh práce, osoby pečující o osobu blízkou, osoby neevidované na ÚP

Dokumenty potvrzující o postavení na trhu práce musejí být odevzdány nejpozději v den nástupu na PT. Potvrzení můžete odevzdat stejně jako přihlášku . V případě, že nebude potvrzení dodáno, nebude dítě přijato do PT.

Dítě nesmí v den nástupu a ani v průběhu pobytu na PT trpět infekčními či jinými chorobami, které by mohly ohrozit personál a ostatní účastníky PT. Zákonní zástupci svým podpisem stvrzují, že dítě prošlo veškerým povinným očkováním.


ON-LINE VÝUKA V MŠ a ŠD HORNÍ JIŘETÍNVážení rodiče, milí žáci,
Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby testy k tzv. jednotným přijímacím zkouškám, které připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Žáci 9., 7., a 5. ročníků mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol.
Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SET, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.
Od 1. února 2021 budou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici testy z českého jazyka a matematiky, které byly použity při tzv. jednotné přijímací zkoušce v letech 2020, 2019, 2018 a 2017, plus ukázkové verze testů pro rok 2021.
Hodně štěstí :-)

Krabice od bot

Naše škola se letos zapojila do charitativní akce "Krabice od bot"
https://zsmshornijiretin.cz/index.php?moduser=user&page=74
Hledáme nové kolegy


Přijmeme učitele:

- 2. stupeň - český jazyk (nejlépe v kombinaci s anglickým jazykem) - celý úvazek
Životopisy posílejte e-mailem na adresu: reditelka@zsmshornijiretin.czAktuální počet žáků: 186 (k 1. 2. 2021)
Aktuální počet dětí MŠ: 60

Adresa:
Školní 126
435 43  Horní Jiřetín

E-mail: reditelka@zsmshornijiretin.cz
            ucetni@zsmshornijiretin.cz
            asistentka@zsmshornijiretin.cz

Telefon:  476 734 287, 731 582 230

Telefon (budova 300): 476 734 347

IČO: 70838976
Číslo účtu: 19-9950170207/0100

Ředitelka školy: Ing. Klára Křivánková
Zástupkyně ředitelky pro ZŠ: Mgr. Petra Strnadová
Zástupkyně ředitelky pro ŠD a MŠ: Bc. Jitka Laliková


Základní škola 1. - 9. třída - budova č.p. 126 (u kostela)
Mateřská škola, Školní družina, Školní jídelna - budova č.p. 300 (za poštou)

Prohlášení o přístupnosti webu

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Školní 126
435 43 Horní Jiřetín

Telefon (pevná linka, fax): 476 734 287

home

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign