Login

Historie školy

1644 - první zmínka o učiteli Hansi Winklerovi, ale není uvedeno, v kterém roce byla škola zřízena.

1831 - je postavena nová školní budova o dvou třídách a s bytem pro učitele (to už se jedná o původní část budovy školy č.p. 126).

1899 - je otevřena Měšťanská škola, školní rok 1899-1900. Jde o budovu č.p. 126, která je rozšířena přístavbou. Měšťanská škola byla zřízena na základě povolení tehdejšího ministerstva vzdělávání - rakouské vlády.

1901 - dne 10.3. otevřena nová Obecná škola a Měšťanská škola (budova č.p. 300 - v roce 1945, po skončení války 2. sv. války, byla tato budova určena pro obecnou školu).

1913 - rozhodnuto o stavbě nové dívčí Obecné školy. Není jasné, o jakou stavbu či přístavbu se jednalo a jak byla uskutečněna.

1945 květen - po příchodu prvních českých obyvatel do pohraničí, byla v budově č.p. 300 otevřena Obecná škola. 1.- 5. třída, v budově č.p. 126 pak škola Měšťanská.

1958 - 1959 byl vybudován dílenský pavilón. Počátkem 60. let byla vybudována přístavba dvou učeben (severozápadní křídlo) v budově č.p. 126. Byla plánována též přístavba tělocvičny, ale ta se nikdy neuskutečnila.

(čerpáno z historických záznamů obce)

Rozhodnutí o
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU >>


AKTUALITY

Žákovský duatlon

obrázek

K6B - atletika

obrázek

Zábavný park Belantis

obrázek

Mladý záchranář 2019

obrázek

Český den boje proti rakovině

obrázek

Dopravní soutěž mladých cyklistů

obrázek

McDonald´s Cup

obrázek

Recyklohraní

obrázek
Naše škola je zapojena do programu RecykloHRANÍ, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Schránka důvěry

obrázek
Přání, stížnosti a náměty můžete posílat do naší e-mailové schránky schrankaduvery@izms.cz
home

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign