Login

Den učitelů

28. března si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského, tento den patří všem pedagogům. Při této příležitosti naši školu navštívil pan starosta Vladimír Buřt, aby mohl poděkovat všem pedagogům za zodpovědnou a náročnou práci. Za přítomnosti paní ředitelky Kláry Křivánkové, navštívil vyučovací hodiny a před žáky obdaroval paní učitelky pěknou květinou. Učitelé si tento den připomněli malou sportovní oslavou, a nezapomněli přizvat i bývalé členy pedagogického sboru.

AKTUALITY

K6B - přehazovaná

obrázek

Den učielů

obrázek

Návštěva Bovýska

obrázek

Projektový den - čtenářská gramotnost

obrázek

Den Země

obrázek

Návštěva keramické dílny

obrázek

Soutěž o nej Velikonoční truhlík

obrázek

Zápis do 1. třídy

obrázek

Recyklohraní

obrázek
Naše škola je zapojena do programu RecykloHRANÍ, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Schránka důvěry

obrázek
Přání, stížnosti a náměty můžete posílat do naší e-mailové schránky schrankaduvery@izms.cz
home

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign