Login

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Jako každý rok jsme byli pozváni na soutěž Mladý cyklista, kterou pořádá město Litvínov a Most. Soutěž proběhla ve dvou dnech. V úterý 7. 5. 2019 se soutěže zúčastnili žáci prvního stupně. Byli moc šikovní a vyhráli krásné 6. místo, v tento den dorazilo na soutěž 15 škol z Mostecka a Litvínovska. Ve čtvrtek 9. 5. 2019 jsme se vypravili opět na Dětské dopravní hřiště v Mostě, ale s žáky druhého stupně. Disciplíny byly čtyři, a to testy, jízda zručnosti, jízda podle pravidel silničního provozu a první pomoc. Den jsme si moc užili a vybojovali jsme 9. místo. Družstva byla čtyřčlenná, dvě dívky a dva chlapci.

Rozhodnutí o
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU >>


AKTUALITY

Žákovský duatlon

obrázek

K6B - atletika

obrázek

Zábavný park Belantis

obrázek

Mladý záchranář 2019

obrázek

Český den boje proti rakovině

obrázek

Dopravní soutěž mladých cyklistů

obrázek

McDonald´s Cup

obrázek

Recyklohraní

obrázek
Naše škola je zapojena do programu RecykloHRANÍ, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Schránka důvěry

obrázek
Přání, stížnosti a náměty můžete posílat do naší e-mailové schránky schrankaduvery@izms.cz
home

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign