logotyp
Login

Škola v době pandemie

Naše základní škola v Horním Jiřetíně začala od 11. května připravovat zájemce z řad deváťáků na přijímací zkoušky na střední školy. V pondělí nastoupilo 7 přihlášených žáků, a to z celkového počtu 16. Všichni se v pondělí 8. června zúčastní přijímacích zkoušek. Někteří žáci zůstali doma a nadále se vzdělávají na dálku. Příprava na přijímací zkoušky probíhá vždy v úterý a ve čtvrtek z předmětů český jazyk a matematika. Vzhledem k mimořádným opatřením byl závěrečný školní rok i pro deváťáky zcela výjimečný a musel se zrušit jak školní ples, tak i plánovaný kurz na vodě. Pro ty, kteří budou mít zájem, jsme se rozhodli uskutečnit tradiční slavnostní předání vysvědčení a ukončení školního roku pro 9. třídu na Jezeří. V pondělí 25. května nastoupili žáci 1. stupně. V porovnání s ostatními školami Litvínovska byl zájem o vzdělávací a zájmové aktivity velký. Celkem se přihlásilo 60 žáků z celkového počtu 110. Utvořili jsme 5 vzdělávacích dopoledních skupin, z čehož 2 zájmové skupiny fungují i odpoledne do 16 hodin. Pro větší efektivitu jsme zvolili, jako jedna z mála škol, zachování skupin dle ročníků. Učitelé prvního stupně nezůstali doma, ale věnují se žákům, kteří chodí do školy a zároveň se věnují žákům, kteří zůstali doma a vzdělávají je na dálku. Výuku se snažíme propojovat, a tak naši učitelé „vysílají“ online ze svých tříd a propojují tak vzájemně žáky ve škole i doma. Stejným způsobem probíhají i vzdělávací aktivity u anglického jazyka na 1. stupni. Jediná paní učitelka, která musela zůstat doma, se pak připojuje několikrát týdně do třídy a žáky vyučuje přes interaktivní tabuli. Cílem je, aby žáci měli po návratu domů úkoly splněné a odlehčili jsme tak rodičům. Všem patří za veškeré úsilí a snahu, kterou vynaložili i v tomto, pro nás náročném období, velké díky. Všichni učitelé 2. stupně vedou dál distanční studium. Již od začátku se nám podařilo velmi dobře nastavit systém zadávání úkolů, projektů a dalších prací a to prostřednictvím školního informačního systému EduPage. Na začátku dubna jsme pak přidali online výuku přes prostředí Office 365 a díky MS Teams se mohou žáci a vyučující setkávat a vidět online. Tato výuka probíhá pravidelně a od žáků a rodičů máme velmi dobrou zpětnou vazbu. Pro ty, kteří nedisponují technickými prostředky a nemohou se zúčastnit, škola od začátku uzavření poskytuje tištěné verze výukových materiálů a pracovních listů. Žáci a rodiče mají možnost si tyto materiály ve škole vyzvednout a následně odevzdat vyplněné. Od 8. června budou umožněny žákům 2. stupně konzultační a socializační aktivity ve škole. Zájem projevila asi 1/3 žáků. Nepůjde o klasickou výuku podle rozvrhu. Žáci budou mít možnost s jednotlivými učiteli probrat a zkonzultovat vše, co potřebují nebo čemu nerozumí a setkat se po delší době nejen s učiteli, ale i se spolužáky. Školní jídelna je opětovně v provozu od 25. května a vaří jak pro mateřskou školu, tak pro školu základní. Žáci i sem musí docházet v neměnných skupinách, které jsou vytvořeny ve škole a dodržovat určená pravidla. Škola disponuje dostatečným množstvím dezinfekčního materiálu, který z části zakoupila a z části dostala darem. U vchodu a na chodbách jsou v obou budovách umístěny bezdotykové stojany s desinfekčními prostředky, které získala škola od města Horní Jiřetín a za které velmi děkujeme. Jsem velmi ráda za přístup převážné většiny učitelů, neboť i přes počáteční váhání a nejistotu se k distanční výuce postavili čelem, s vervou a chutí. Neustále se zdokonalujeme v nových věcech a především IT oblasti. A tak, i když jsme se všichni ocitli poprvé v situaci, kterou nikdo nepamatuje, se domnívám, že škola i školka pandemii zvládá dobře. Věřím, že i závěr školního roku proběhne bez problémů a poté si všichni ve zdraví užijí zasloužené prázdniny. Klára Křivánková

Prohlášení o přístupnosti webu

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Školní 126
435 43 Horní Jiřetín

Telefon (pevná linka, fax): 476 734 287

home

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign