logotyp
Login

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín,


UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU CEN ZA STRAVNÉ PRO DĚTI MŠ

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU CEN ZA STRAVNÉ PRO DĚTI MŠ

Vážení rodiče,

upozorňujeme na změnu - navýšení ceny stravného od 1.6.2022.

 


Prázdniny 2022

Prázdniny 2022

 Plánované akce MŠ

 26.5.8:30 Exkurze do Litvínova - 30.let výročí založení MěPol Litvínov 
1.6. 9:00 - 11:00Dětský den na školní zahradě MŠ 
3.6. - 4.6.17:00 - 8:30Přespání třídy "Žabiček" ve školce
   
   
Fotogalerie "školka"

Projektový den v MŠ  „Život v lese“

 

Projektový den „Život v lese“ byl realizován pro děti II. a III. třídy MŠ v Horním Jiřetíně dne 15.9. 2021. Už od rána panovala ve školce dobrá nálada, ke které přispělo i krásné počasí. Děti se těšily na očekávanou vzácnou návštěvu. Přijel pan Havelka „Myslivec“ s krabicemi plných překvapení. Než děti mohly odhalit tajemství těchto krabic, dozvěděly se mnoho zajímavých věcí o lese, zvířátkách i stromech. Pak plnily různé zábavné úkoly nejen na interaktivní tabuli, skládaly puzzle, vybarvovaly omalovánky, zahrály si pohybové hry a teprve na školní zahrádce objevily v krabicích vzácné myslivecké trofeje a také patrony. Na závěr se všichni vydali na dobrodružnou cestu do blízkého lesa, kde reálně pozorovali a objevovali zajímavosti a detaily života v lese.

Byli bychom rádi, kdyby tento odborník s MŠ spolupracoval pravidelně i v dalších letech. Pro děti je to velmi netradiční, zajímavé a poutavé.


Hokejisté v MŠ

Hokejisté v MŠ

V úterý 15. 1. 2019 navštívil naší mateřskou školu vedoucí základny realizačního týmu hokejového klubu HC Litvínov pan Václav Kočí s asistentem trenéra panem Martinem Klikou. V tělocvičně školy na ně již čekalo 29 dětí ze třídy „Žabiček“ a „Soviček“. Dozvěděly se spoustu informací o hokejovém klubu a o tom, jak takový trénink vypadá. Následně si mohly vyzkoušet různé dovednosti. Celou dobu se děti skvěle bavily a panovala velmi veselá a sportovní atmosféra.            

Sovičky u hasičů v Litvínově

Sovičky u hasičů v Litvínově

V úterý 1. 10. 2019 navštívily nejstarší děti ze třídy „Soviček“ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR V LITVÍNOVĚ. Na děti již čekal pprap. V. Roušal, který dětem ukázal celou stanici, všechny prostory, vysvětlil, co vše hasiči musí umět, znát a vědět. Děti se nejvíce těšily na hasičské auto, které si mohly prohlédnout. Také se dozvěděly spoustu zajímavých a užitečných informací. Bylo velmi příjemné dopoledne plné poznávání. Velký dík patří všem hasičům za jejich práci a obětavost.                                    (JL)

Projektový den plný zábavy i poznávání

 V pondělí 12.10.2020 se zúčastnily děti ze třídy Soviček projektu: „TMA, SVĚTLO A BARVY“, který byl inspirací výstavy Orbis Pictus (viz obrázek č. 1), na které spolupracoval také velmi všestranný umělec Petr Nikl.  Celý projekt připravila paní asistentka Ing. D. Moravcová.Samotný projekt byl založen na interakci s dětmi, které se zapojily do hry. Děti byly vyzvány, aby se nebály zkoušet nové věci, objevovat, zkoumat a ke hře samotné.

Hra tmy, světla a barev byla rozdělena do dvou částí. V první části se děti samy staly „herci“ tzv. „Stínového divadla“. Společně jsme si hrály a objevovaly kouzlo stínů, světla, barev. Ve druhé části děti mohly pozorovat za pomoci projekce změnu vzniklého obrazu spolu se světelnými efekty.

Činnost obou částí dohromady trvala 1,5 hodiny. I přes takto poměrně dlouhý čas se pozornost dětí nijak nezměnila. Stále je činnost bavila a neustále se smály. Zároveň se učilyfyzikální a výtvarný efekty. Zapojením svých smyslů si zažily účinek světla a tmy spolu s barevnými efekty. Rozvíjely svou fantazii a prostorové vnímání. Formou hry poznávaly lom světla. Domníváme se, že odkaz pana Jana Amose Komenského ŠKOLA HROU, zde byla splněna a děti si odnesly příjemný zážitek. Vice fotografií ve fotogalerii "Říjen Sovičky".


Exkurze u hasičů v Litvínově

Exkurze u hasičů v Litvínově

Ve středu 1. 11. 2017 vyrazilo 21 dětí z MŠ do Litvínova na požární stanici. Velmi mile a srdečně nás přivítal velitel hasičů. Ukázal nám celou služebnu, prostory, kde se hasiči převlékají, posilují, odpočívají a dokonce, kde si sami vaří. Dětem se nejvíce samozřejmě líbilo v garážích, kde obdivovaly profesionální hasičská vozidla a jejich vybavení a dozvěděly se, k čemu se vše používá. Na závěr nám hasiči ukázali, jak se sjíždí po tyči. Na památku a jako poděkování jsme hasičům předali obrázky hasičských aut a postaviček hasičů.

Barevný týden v MŠ

Barevný týden v MŠ

V týdnu od 6. 11. do 10. 11. 2017 proběhl v celé naší školce barevný týden. Každý den patřil jiné barvě. Pondělí jsme začali krásnou červenou barvou srdíčka, úterý bylo žluté jako sluníčko, ve středu nám vládla zelená jako travička, čtvrtek byl hnědý jako čokoláda a pátek byl v barvě oranžové. Celý týden jsme si hráli, zpívali, cvičili, kreslili i malovali a tvořili tematicky k zadané barvě. Dětem se celý týden moc líbil a pomocí her a zábavy si procvičily základní barvy a další odstíny barev. Všichni jsme si celý barevný týden užili.

Exkurze na policii

Exkurze na policiiStejně jako nejstarší děti, tak i 17 dětí třídy „Housat“ navštívilo dne 7. 11. 2017 služebnu Městské policie v Litvínově. Na místě na všechny čekala strážnice Radka Bártková, aby dětem ukázala policejní vybavení, kamerový systém, trofeje ze soutěží a zabavené předměty. Dětem se nejvíce líbila policejní výstroj, kterou si mohly vyzkoušet a prohlédnout z blízka. Jako poděkování za zajímavé povídání předaly nakreslené obrázky. Všichni se těšíme na další setkání.

Preventistka v MŠ

Preventistka v MŠJako již tradičně, navštívila dne 6. 11. 2017 naší MŠ p. M. Hejčová se svým zajímavým a hlavně poučným programem plným her a zábavy. Moc děkujeme a těšíme se na další setkání.

Projektový týden "Masopust"

Projektový týden Na začátku měsíce února jsme prožili v mateřské škole masopustní veselí. Celý týden jsme si povídali o tradicích, zvycích, vyprávěli jsme si zábavné historky a zážitky, zahráli si veselé a zábavné hry, vyráběli masopustní jitrnice i koláčky. Vše jsme zakončili již tradičně 8. 2. masopustním průvodem masek po budově a očekávaným karnevalem.  Dopoledne plné tance, her a soutěží se zvířátky, piráty a vílami, princeznami a čarodějkami  proběhl naprosto skvěle. Děkujeme všem za spolupráci.     JL

Vyšetření zraku dětí v MŠ

Vyšetření zraku dětí v MŠ

                                                                          

Ve středu 16. 1. 2019 navštívili naší mateřskou školu zaměstnanci nestátního zdravotnického zařízení Prima Vizus, o.p.s.. Na žádost rodičů bylo vyšetřeno celkem 10 dětí.  Vše probíhalo v kanceláři MŠ v přítomnosti Bc. J. Lalikové. Celé vyšetření je bezkontaktní, spolehlivé a zcela bezpečné. Děti se dívaly ze vzdálenosti  1 m do speciální diagnostické videokamery Plusoptix připojené k PC a poté obdržely malý dárek. Zpráva s výsledky bude zaslána rodičům do 14 dní.  Tento projekt screeningového vyšetření zraku předškolních dětí svým posláním naplňuje cíle Národního akčního plánu prevence dětských úrazů Ministerstva zdravotnictví ČR. Těšíme se na další spolupráci i v následujícím roce.                                     (JL)

Co se děje u „Soviček“?

Co se děje u „Soviček“?

I v letošním školním roce čeká nejstarší děti z MŠ, ze třídy „Soviček“ spousta aktivit. Ve čtvrtek 19. 9. 2019 zavítaly do dílny ZŠ, kde se seznámily s prostředím i vybavení a rovnou se pustily do práce. Každý si vyrobil korkovou „káču“. Děti pracovaly s pilkou i nebozezem. Dílo se skvěle podařilo a každý si s hrdostí odnesl svoji dílko domů.

Hned další čtvrtek 26. 9. 2019 naše předškoláky navštívili žáci 4. třídy spolu se svojí třídní učitelkou 

N. Stefanovou. V rámci spolupráce ZŠ a MŠ „Děti čtou dětem“ společně četli pohádku o Makové panence. Pak ve skupinkách řešili jednoduchý úkol a na závěr si všichni zazpívali a zatančili. Obě akce se velmi vydařily.

Prevence v MŠ

Prevence v MŠPreventistka Městské policie Litvínov Michaela Hejčová přijela v úterý 17. 9. 2019 znovu za dětmi do naší mateřské školy. Během chvilky si je získala a zapojila do různých her a pohybových činností. Děti si hrály, spolupracovaly a během toho se dozvěděly mnoho důležitých a pro některé nových informací. Těšíme se na další setkání za 2 měsíce.

Polytechnické vzdělávání v MŠ

Polytechnické vzdělávání v MŠTaké v letošním školním roce probíhá v mateřské škole polytechnické vzdělávání. Ve středu 25. 10. 2017 čekal na naše předškoláky Mgr. J. Čejka, který je nejprve seznámil s novým prostředím dílen základní školy, a pak se všichni společně pustili do práce. Každý si mohl vyrobit „ježka“ ze dřeva a špejlí. Bylo potřeba dřevo nejdříve opracovat brusným papírem a potom do vyvrtaných otvorů postupně vsunout špejle. Všechny děti pracovaly s chutí a radostí a přitom se naučily spoustu nových věcí. Těšíme se na další spolupráci.

Návštěva DSS Litvínov – Janov

Návštěva DSS Litvínov – Janov    Dne 24. 5. přijaly paní učitelky s dětmi III. třídy mateřské školy v Horním Jiřetíně pozvání do Domovů sociálních služeb v Litvínově – Janově. Pečlivě naplánovanou akci pro nás zorganizoval a do ...
Více informací

POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ 2015-16

POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ 2015-16    Celý náš život je úzce spojen s technikou. Technická výchova je nezbytnou součástí všeobecné výchovy. Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a ...
Více informací

Poděkování města a pana starosty

Poděkování města a pana starosty    Dne 22. 4. 2016 se také naše mateřská škola zapojila do akce ke Dni Země. Všechny děti se zúčastnily úklidu školky a jejího okolí.   Tuhle „práci“ ocenil i pan starosta Horního Jiřetína Ing. V. ...
Více informací

Vánoční besídky a nadílka v MŠ

Vánoční besídky a nadílka v MŠ

Ve středu 13. 12. 2017 se ve všech třídách MŠ konaly vánoční besídky pro rodiče a rodinné příslušníky. Paní učitelky s dětmi si přichystaly pásmo básní a písní, nejstarší děti i anglicky. Rozdaly dárečky a vánoční přání, které vlastnoručně a s láskou vyráběly. Po skončení vystoupení začaly „vánoční dílničky“. Rodiče s dětmi společně tvořili a vyráběli spoustu krásných vánočních dekorací. Celý společný večer byl zakončen před kostelem, kde jsme se zúčastnili celorepublikové akce „Česko zpívá koledy“. Všichni jsme se rozloučili a každý odcházel domů s příjemnými zážitky a adventní náladou.
Druhý den ráno čekala na všechny děti vánoční nadílka, kterou jim za odměnu přinesl Ježíšek.  Pod stromečkem mohly děti najít hračky, stavebnice, hry a další krásné dárečky.                              

Divadlo „Řimbaba“ v MŠ

                Také v letošním roce nás opět navštívilo naše oblíbené divadlo „Řimbaba“, které za námi přijelo až z Plzně v pondělí 10. 9. 2018. Jako tradičně se děti aktivně zapojily do představení.  Nejprve jsme všichni nastoupili do letadla, vypnuli své mobilní telefony a letušky s pilotem nás uvítali na palubě a vzlétli jsme vzhůru za pohádkami. Cestou děti plnily různé úkoly, zasoutěžily si a hlavně si připomněly písničky ze známých a oblíbených pohádek…. Představení se všem moc líbilo a už se těšíme na další setkání.

Drakiáda

DrakiádaV pondělí 16. 9. 2019 byla naplánovaná akce pro rodiče a děti na fotbalovém hřišti v Horním Jiřetíně. Bohužel nám počasí nepřálo a tak vše bylo přesunuto na další pondělí 23. 9. na 17 hod. Na hřišti se sešlo kolem 12 dětí se svými rodiči i některými prarodiči. Na oblohu vzlétlo mnoho různých dráčků. Proběhlo vyhodnocení nejkrásnějšího draka a soutěžilo se i o nejdéle letícího draka. Když už docházely síly, byl připraven oheň na opékání vuřtů. Večer všichni odcházeli domů příjemně unavení a spokojení.

„Lenčiny zpívánky“ v MŠ

„Lenčiny zpívánky“ v MŠ    Dne 18. 5. 2016 přijela za dětmi z MŠ do Horního Jiřetína paní Lenka Rejfová se svými zpívánkami k pohádce „O slůněti, které se stalo zahradníkem“. Představení, které volně navazovalo na ...
Více informací

Kouzelník „Waldini“ v MŠ

Kouzelník „Waldini“ v MŠ

Ve čtvrtek dne 13. 12. 2018 do naší mateřské školy zavítal kouzelník „Waldini“ se svým interaktivním vystoupením pro děti. Svá kouzla předváděl humornou formou, aby udržela pozornost i těch nejmladších dětí. Nejprve se kouzelník představil, a hned si k sobě na pódium pozval první dobrovolníky a předvedl několik kouzel s kuličkou, která se záhy objevovala na různých místech. Následně se objevila holubička, šátky zmizely, později se objevily spojené atd. Děti si Waldiniho show užily a jejich smích a potlesk se linul tělocvičnou po celou dobu představení.                  

Canisterapeutický pes v MŠ

Canisterapeutický pes v MŠ    Středu 11. 5. 2016 dopoledne přišla dětem z mateřské školy zpestřit fenka „Ťapka“ se svým pánem - pracovníkem útulku panem Štefanem Horským. Ve třídě „Medvíďat“ se setkala s vřelým a přátelským ...
Více informací

Exkurse v Městské knihovně v Litvínově

Exkurse v Městské knihovně v Litvínově    Dne 10. 5. 2016 se děti ze III. tř. MŠ („Medvíďata“) vypravily na exkurzi do litvínovské městské knihovny. Tady na ně čekal zajímavý program a spousta zábavy i nových informací. Nejprve si ...
Více informací

Divadelní představení v MŠ - O strašidlech (7. 4. 2016)

Divadelní představení v MŠ - O strašidlech (7. 4. 2016)    Dnes 7. 4. 2016 v tělocvičně budovy č. 300  proběhlo představení divadla "Řimbaba Plzeň" s názvem "O strašidlech". Představení se zúčastnilo 48 děti z mateřské školy se svými učitelkami a také 49 ...
Více informací

Platby za MŠ a stravování

Vážení rodiče,
upozorňujeme na nutnost včasného placení poplatků spojených s docházkou dětí do mateřské školy.
V případě finanční tísně, je možné po dohodě s ředitelkou školy platit ve ...
Více informací

Novinky ZŠ - akce školy

Vážení rodiče,

Aktuální počet žáků: Aktuální počet dětí MŠ: Adresa:
Prohlášení o přístupnosti webu

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Školní 126
435 43 Horní Jiřetín

Telefon (pevná linka, fax): 476 734 287

home

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign