logotyp
Login

Výchovné a kariérové poradenství pro ZŠ

Výchovný poradce

Mgr. Petra Strnadová
 
E-mail: zastupkyne@zsmshornijiretin.cz

 Konzultační hodiny: Pondělí 10:00 – 13:30 (jiný termín po dohodě)

Školní psycholožka
 
PhDr. Zdena Pavlíková

Od 1. 9. 2016 dochází na naší školu pravidelně jednou za 14 dní vždy ve středu školní psycholožka, která provádí vyšetření žáků s různými obtížemi. Zde vkládáme kontakt přímo na paní psycholožku, pokud by někdo potřeboval i soukromé vyšetření.
Tel.: 607 654 430, 607 585 171
 

Důležité termíny

 • Odeslání přihlášek do 1. 3. 2020 (umělecké obory do 30. 11. 2019)
 • Termíny státních přijímacích zkoušek na SŠ
 • Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia: 1. termín: úterý 14. dubna 2020, 2. termín: středa 15. dubna 2020
 • Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020, 2. termín: pátek 17. dubna 2020
 • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 1. termín: středa 13. května 2020, 2. termín: čtvrtek 14. května 2020
 • Zápis do 1. třídy 6. 4. a 7. 4. 2021

Přihláška na střední školu

 • V prvním kole přijímacího řízení lze podat maximálně dvě přihlášky (na dvě různé školy nebo na dva různé obory na jedné škole)
 • Přihlášky vytištěné ze systému „bakaláři“ a potvrzené podpisem ředitelky školy obdrží žák na naší základní škole
 • Na přihlášce je nutný podpis zákonného zástupce i podpis žáka
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání není potřeba u všech oborů – sami si musíte zjistit, zda je vaše zvolená střední škola vyžaduje
 • Zákonný zástupce doručí přihlášku řediteli střední školy nejpozději do 1. března, do oboru s talentovou zkouškou nejpozději do 30. listopadu


Obecné informace

 • Talentové zkoušky se konají v lednu.
 • Žák, který se z vážných důvodů nedostavil k přijímací zkoušce, musí být nejpozději do 3 dnů písemně omluven u ředitele střední školy, pak koná zkoušku v náhradním termínu
 • Školy, kde se nekoná jednotná přijímací zkouška, rozhodnutí o (ne)přijetí oznámí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2020

 

Další kola přijímacího řízení

-          Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podat přihlášku ke vzdělávání – stanoví ředitel střední školy.

-          V těchto kolech není omezen počet přihlášek.

Odvolání

-          Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení uchazeč může podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek

-          Zápisový lístek potvrzuje úmysl žáka vzdělávat se v dané střední škole

-          Zákonný zástupce žáka obdrží jeden zápisový lístek na základní škole nejpozději do 15. března

-          Zákonný zástupce potvrdí úmysl vzdělávat své dítě na dané škole tím, že odevzdá zápisový lístek řediteli střední školy – nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí

-          Neodevzdá-li zápisový lístek řediteli střední školy v daném termínu, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí – na toto místo bude přijat jiný žák

-          Zápisový lístek může být uplatněn jen jednou – nelze ho vzít zpět, to neplatí v případě, že žák chce uplatnit lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

POZOR !!

Od školního roku 2016/2017 dochází ke změně – jednotné přijímací zkoušky budou vykonávat všichni žáci hlásící se na maturitní obory v celé ČR.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Realizátor plošných přijímacích testů je CERMAT.

Užitečné odkazy:

www.cermat.cz

www.uiv.cz

www.msmt.cz

www.scio.cz

www.atlasskolstvi.cz

w
ww.stredniskoly.cz

Prohlášení o přístupnosti webu

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Školní 126
435 43 Horní Jiřetín

Telefon (pevná linka, fax): 476 734 287

home

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign